Op 23 oktober wonnen wij de thuiswedstrijd tegen Donar (89-87). Donar diende na afloop van de wedstrijd protest in omdat de jurytafel een schrijffout had gemaakt en er zo een punt te veel was toegekend aan Zeeuw & Zeeuw Feyenoord. Donar verzuimde echter dat protest binnen de gestelde termijn van tien minuten in te dienen bij de commissaris. De geschillencommissie heeft nu het protest van Donar afgewezen. 

Het protest richtte zich op twee zaken. Donar zou onvoldoende tijd hebben gekregen om na de wedstrijd protest in te dienen (de commissaris zou te vroeg weg zijn gelopen) en ze vonden buitenproportioneel te zijn benadeeld door een schrijffout van de jury. 
De commissie vindt dat Donar na de wedstrijd sneller had kunnen handelen en de termijn heeft overschreden. Ze verklaart daarom het protest niet ontvankelijk. Dat betekent ook dat de discussie over het punt teveel op het scorebord niet gevoerd wordt en dat de uitslag 89-87 blijft staan. Donar kan tegen de uitspraak in beroep.