Naar aanleiding van de financiële crisis bij Donar en de situatie in Leeuwarden stuurde het bestuur van Feyenoord Basketball, daarbij gesteund door onze hoofdsponsor Zeeuw & Zeeuw, op 27 juli een brief aan bestuur en management van de BNXT League. Met daarbij het verzoek dat schrijven op de algemene ledenvergadering van 26 augustus te bespreken met alle bij de BNXT aangesloten clubs. Het is ons niet ontgaan dat onze brief voor reuring heeft gezorgd, daarom nu dit bericht.

Feyenoord Basketball voelt zich benadeeld,  omdat het er op lijkt dat elders in het land niet aan de voorwaarden voor een eerlijke competitie is voldaan. De BNXT-competitie is gebaat bij een gelijk speelveld. Voor een club als de onze – die met een beperkt budget het de traditionele top probeert lastig te maken – is het een hard gelag dat daar zeker de afgelopen twee jaar geen sprake van is geweest. Onze sponsors overwegen zelfs of zij zich nog langer aan de competitie willen verbinden. Om al deze redenen maken wij dit nu bespreekbaar.

De BNXT League bestaat nu twee jaar: deze gezamenlijke competitie met de Belgen heeft veel potentie, voor alle clubs en alle basketballiefhebbers in heel Nederland. En het is normaal dat deze jonge competite nog volop in ontwikkeling is. In onze brief wijzen we op het belang van Financial Fair Play, financiële spelregels waaraan elke club in de BNXT League zich dient te houden en waar – bij overtreding – sancties mogelijk zijn. En voor de duidelijkheid: deze brief is dus niet gericht tegen bepaalde andere clubs.

Dit alles lichten wij volgende week op de algemene ledenvergadering van de BNXT dus nader toe.

Bestuur en directie Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball