De Dutch Basketball League heeft vrijdagmiddag besloten seizoen 2019-2020 te beëindigen. Dit in verband met de vele gevolgen van de strijd tegen het coronavirus. Er wordt geen kampioen aangewezen.

De maatregelen om het COVID-19 virus te beteugelen in Nederland en Europa trekken diepe sporen in onze maatschappij en raakt ons allen, dus ook de sport in de breedste zin van het woord. Onze volksgezondheid heeft de allerhoogste prioriteit. Er wordt een groot beroep gedaan op onze gezamenlijke weerbaarheid, solidariteit en veerkracht.

Tegen een steeds veranderende achtergrond van nieuwe richtlijnen en maatregelen van de overheid heeft de DBL getracht weloverwogen besluiten te nemen in de lijn van het afgekondigde beleid en redelijkerwijs anticiperend op de afgekondigde verwachtingen. Zaterdag 14 maart zag de situatie er nog totaal anders uit dan zelfs een dag later of de dag van vandaag; de aanvankelijk afgekondigde deadline van 31 maart werd 6 april, trainingslocaties zijn inmiddels gesloten en naar de VS teruggekeerde DBL-spelers kunnen voorlopig niet meer terugkeren. Overal in Nederland en Europa worden (sport)evenementen afgelast en competities beëindigd. Het besef dat we te maken hebben met een ontwrichting die niet weken, maar maanden zal bestrijken, is breed ingedaald. Gelet op die overwegingen werd het onhoudbaar te veronderstellen, laat staan te rechtvaardigen dat een herstart van de DBL mogelijk zou zijn in mei.

Gegeven het bovenstaande heeft de DBL een analyse gemaakt van de situatie; zowel financieel/economisch als sportief en organisatorisch. Belangrijkste conclusie: de prioriteiten zijn verschoven. Van een eventuele herstart ligt de focus nu uitsluitend op het managen van deze (sportieve) crisis op korte termijn. Dit geldt voor de clubs, alsmede de DBL zelf. Om duidelijkheid te scheppen naar spelers, fans, sponsors, media en andere stakeholders én om te kunnen focussen op de korte termijn uitdagingen heeft de DBL het volgende besloten.

  • Het lopende seizoen 2019-2020 wordt per direct beëindigd.
  • Er wordt geen kampioen aangewezen. De DBL acht dit niet passend, gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin ons land verkeert.
  • Voor de Europacupinschrijvingen wordt de huidige ranking aangehouden. Landstede Hammers eindigt als 1e in de competitie (CL), Donar als 2e, Heroes Den Bosch als 3e en Zorg en Zekerheid Leiden als 4e (welke clubs in gaan schrijven voor Europees basketbal wordt de komende maanden bepaald).
  • De Basketball Cup wordt in overleg met de NBB doorgeschoven als openingsevent naar het begin van het nieuwe seizoen. Gekochte kaarten blijven vooralsnog staan.
  • De SuperCup (Landstede Hammers versus winnaar bekerfinale) wordt mogelijk een eindejaarsevent.

Voorzitter DBL Ramses Braakman: “Dit besluit is een harde klap voor de DBL-clubs en onze sport in Nederland. Het lijkt ons echter het enige juiste besluit, gelet op de bedreiging van de volksgezondheid en de maatschappelijke ontwrichting die momenteel gaande is. De DBL-clubs beseffen dat we als sport even een pas op de plaats moeten maken en duidelijkheid moeten verschaffen. Alhoewel de clubs voor een ongekend grote uitdaging staan de komende maanden, zullen wij er met vereende krachten alles aan doen toe te werken naar een goede start in het nieuwe seizoen!”

Aanvulling vanuit Zeeuw & Zeeuw Feyenoord over de geldigheid van uw toegangsbewijs 

Heeft u een toegangsbewijs voor een wedstrijd van 15 maart of daarna? Wij berichten u graag over de mogelijkheden.

Optie 1 is, dat is het mogelijk is om uw ticket(s) geldig te laten blijven voor de openingswedstrijd van seizoen 2020-2021. Mits de situatie het dan toelaat, vindt deze hoogstwaarschijnlijk plaats op 26 september 2020 in het Topsportcentrum. Over de tegenstander kunnen wij u op dit moment nog niets met zekerheid mededelen. Wilt u uw ticket geldig laten blijven? Bewaar uw ticket dan goed.

De andere optie die wij u graag geven, is om uw ticket(s) om te zetten in een gift. Wij kunnen uw steun ook op die manier erg goed gebruiken, nu dit seizoen zo abrupt is geëindigd.

Wij hebben iedereen met een ticket inmiddels ook per e-mail benaderd. Bij vragen, en om uw voorkeur door te geven, mailt u naar communicatie@rotterdambasketbal.nl

Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar voor uw steun, op welke manier dan ook!

Wij sturen iedereen met een ticket deze informatie ook nog per e-mail. Mail bij vragen alstublieft naar: communicatie@rotterdambasketbal.nl.